nghecahat's friends

vandinh

Em buột đời anh như thế đấy
Bằng một tiếng yêu nhẹ như mây
Nhưng chất chưa muôn vàn thương nhớ
Dịu ấm hồn anh vạn tiếng yêu

GGGGG

@nghecahat: Em mất hết số phone nữa rồi, anh liên lạc lại em nha :)