Luoi's friends

OracleSJ

THÔNG BÁO: Tổng số tiền của quỹ VietFans 2018 vừa lên tới $2977.49.

Vietfans xin chân thành cám ơn tất cả các bạn đã và đang tiếp tục ủng hộ VietFans để duy trì một sân chơi lành mạnh cho người Việt chúng ta.

Mời các bạn vào trang http://vietfans.com/Events/fundraising_2018 để biết thêm về chi tiết của cuộc gây quỹ.