GhienTuaLua's friends

Bella-

Thời gian ko thích hợp gặp một người thích hợp là sự nuối tiếc ......

MinhVy

Mệt mỏi quá nha

TraMi

A clear rejection alway & better than a fake promise!

"Một sự từ chối RÕ RÀNG luôn luôn tốt hơn một lời hứa GIẢ DỐi."