Freechoice's friends

FreeChoice_BX

Buồn buồn vào web tám chơi
Ngờ đâu web vắng như chùa bà đanh
Chẳng còn tiếng nhạc vàng xanh
Thôi về ôm cái FT với ox cho lành...

StopLove

Tôi đang nghĩ gí? hhmmm ....
Tôi đang nghĩ tại sao tôi lạc váo đây?
Tôi đang nghĩ tại sao anh không đang ở bên tôi?
Tôi đang nghĩ đến ly cafe và bông hoa xinh ̉đep
Tôi đang nghĩ đến tô phở bò thơm ngon mà lâu rồi không được thưởng thức
hhhmmm....
Và tôi đang nghĩ tại sao tôi lại đang nghĩ?