Freechoice's friends

FreeChoice_BX

Buon buon vo web tam' choi
Ngo dau web vang nhu chua ba danh
Chang con tieng nhac vang` xanh
Thoi ve om cai FaceTime an lanh voi ox

StopLove

Tôi đang nghĩ gí? hhmmm ....
Tôi đang nghĩ tại sao tôi lạc váo đây?
Tôi đang nghĩ tại sao anh không đang ở bên tôi?
Tôi đang nghĩ đến ly cafe và bông hoa xinh ̉đep
Tôi đang nghĩ đến tô phở bò thơm ngon mà lâu rồi không được thưởng thức
hhhmmm....
Và tôi đang nghĩ tại sao tôi lại đang nghĩ?