FreeChoice_BX's friends

Freechoice

Chiều thứ sáu lang thang vào trang mạng
Tưởng gắp người tám chuyện vài ba câu
Ngờ đâu mạng vấng lạnh như chùa
Giờ đăy không biết phải làm gì đăy?
...
Thôi đi FT với bx dzị !!!!