FreeChoice_BX's friends

Freechoice

Tôi đang nghĩ gí? hhmmm ....
Tôi đang nghĩ tại sao tôi lạc váo đây?
Tôi đang nghĩ tại sao em không đang ở bên tôi?
Tôi đang nghĩ đến ly cafe và điếu xì gà quen thuộc
Tôi đang nghĩ đến tô phở bò thơm ngon mà lâu rồi không được thưởng thức
hhhmmm....
Và tôi đang nghĩ tại sao tôi lại đang nghĩ?