Dưới đây là list của những bài hát song ca và tên của ca sĩ trình diễn bài hát.

 

Các bạn có thể dùng tên bài hát và tìm ở YouTube hoặc nhạc KARAOKE trong

 

máy của mình để hát song ca LIVE tại VietFans.

 

 

Những Bài Hát Song Ca