Members with State : CA

OracleSJ

OracleSJ

THÔNG BÁO: Tổng số tiền của quỹ VietFans 2018 vừa lên tới $2977.49.

Vietfans xin chân thành cám ơn tất cả các bạn đã và đang tiếp tục ủng hộ VietFans để duy trì một sân chơi lành mạnh cho người Việt chúng ta.

Mời các bạn vào trang http://vietfans.com/Events/fundraising_2018 để biết thêm về chi tiết của cuộc gây quỹ.
SoundOfMusic

SoundOfMusic

The only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the impossible.
---Arthur C. Clarke---
Hulk

Hulk

Bạn nào dk nick Băng Lang ...mình đã sủa lại là Bang_Lang, mật khẩu của bạn vẫn như lúc bạn đăng ký, không có thay đổi.
Lý do là ở VietFans không Đăng Nhập được Nick có dấu. Nếu vào có trỡ ngai thì bạn co thể bấm " Chat & Karaoke" ở trên vào bằng Guest và hỏi các OPS giú đở cho bạn.