Members with State : CA

OracleSJ

OracleSJ

THÔNG BÁO: Tổng số tiền của quỹ VietFans 2018 vừa lên tới $2677.49.

Trong vài tuần qua, VietFans vẫn tiếp tục nhận được tiền đóng góp vào quỹ duy trì VietFans của các anh chị em. Nhiều khi, tiền được chuyển thẳng vào tài khoản của nhà bank cho nên OracleSJ chỉ biết tên thật của người gửi nhưng không rõ là nick nào để nói chuyện và bày tỏ lòng cám ơn đến những anh chị em đã yêu thương và ủng hộ cho VietFans. Vì vậy, OracleSJ muốn cho các anh chị em biết rằng bản thân mình rất trân trọng và quý mến sự đóng góp và tình thương của các anh chị em đã dành cho VietFans trong nhiều năm qua.

THANK YOU!! THANK YOU!! (from the bottom of my heart)

http://vietfans.com/Events/fundraising_2018
SoundOfMusic

SoundOfMusic

The only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the impossible.
---Arthur C. Clarke---
Hulk

Hulk

Bạn nào dk nick Băng Lang ...mình đã sủa lại là Bang_Lang, mật khẩu của bạn vẫn như lúc bạn đăng ký, không có thay đổi.
Lý do là ở VietFans không Đăng Nhập được Nick có dấu. Nếu vào có trỡ ngai thì bạn co thể bấm " Chat & Karaoke" ở trên vào bằng Guest và hỏi các OPS giú đở cho bạn.