Members with State : CA

OracleSJ

OracleSJ

THÔNG BÁO: Tổng số tiền của quỹ VietFans 2019 vừa lên tới $1979.54.

Vietfans xin chân thành cám ơn tất cả các bạn đã và đang tiếp tục ủng hộ VietFans để duy trì một sân chơi lành mạnh cho người Việt chúng ta.

Mời các bạn vào trang http://vietfans.com/Events/fundraising_2019b để biết thêm về chi tiết của cuộc gây quỹ.
SoundOfMusic

SoundOfMusic

The only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the impossible.
---Arthur C. Clarke---