Members with State : CA

OracleSJ

OracleSJ

THÔNG BÁO: Tổng số tiền của quỹ VietFans 2019 vừa lên tới $1979.54.

Vietfans xin chân thành cám ơn tất cả các bạn đã và đang tiếp tục ủng hộ VietFans để duy trì một sân chơi lành mạnh cho người Việt chúng ta.

Mời các bạn vào trang http://vietfans.com/Events/fundraising_2019b để biết thêm về chi tiết của cuộc gây quỹ.
SoundOfMusic

SoundOfMusic

The only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the impossible.
---Arthur C. Clarke---
Hulk

Hulk

Có làm karafun bài nầy lâu rồi Air...để trên Blog... vô chỗ Search: viết tên ca sĩ hoặc bài hát không cần có dấu, nếu bài nào có thì nó sẽ hiện ra.

Muộn Màng Là Từ Lúc
Tác giả: Đức Trí

http://www.mediafire.com/file/38mp137u1cihvfd/Muon_Mang_La_Tu_Luc_%2528Duc_Tri%2529-Hulk-My_Tam%2528Video%2529.kfn/file