Members

Sort by:
DaKhuc

DaKhuc

Một người đàn bà bãn lĩnh là người biết nắm giữ trái tim người đàn ông để họ luôn hướng về mình cho dù họ đi bất cứ nơi đâu, chứ không phải chỉ nắm giữ một cái xác không hồn.

Tình yêu phải có khoảng cách và tôn trọng riêng tư của người khác. Có như vậy thì yêu thương gắn bó mới lâu dài. Một người phụ nữ không tự tin và bất an không bao giờ hấp dẫn trong mắt ai cả.
BvAyE

BvAyE

Just two more finals...Life will get much better after this.