CÁCH TẠO NICK VÀ ĐĂNG NHẬP TẠI VIETFANS

 

1) Vào trang chủ của Vietfans tại www.vietfans.com

2) Click vào chữ Đăng Ký ở bên góc phải

 

 

 

3) Điền vào những chi tiết cần thiết xong rồi bấm vào chữ Register

 

 

 

    NAME: Tên và họ của người tạo account

 

    USERNAME: Nick name để đăng nhập vào website hoặc chat room

                      Nick name không nên có dấu (á, â, ả, ạ ...)

                      Nick name không nên có khoảng trống  (space) 

                      (Thí dụ: Không nên dùng nick Le Quyen mà dùng LeQuyen)

                      Nick name không nên có các dấu đặc biệt như: @ # $ % ^ &

 

    EMAIL: Email của người tạo account (để sau này xác nhận account)

 

    PASSWORD: Mật mã

 

4) Hiện tại, Admin phải xác nhận các nick mới đăng ký.   Xin gửi email vào This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nếu có câu hỏi .

 

5) Sau khi nick đã được xác nhận, nhấn vào chữ Đăng Nhập ở bên góc phải

 

6) Nhấn vào Chat/Karaoke để đi thẳng vào chat room