CÁCH ADD VIDEO

 

1) Đăng nhập vào tài khoản (account) của mình

2) Chọn menu "Video"

3) Click vào mũi tên kế bên nick mình để thấy My Videos, Upload Video, Logout.  Chọn Upload Video.

 

  

 4) Video URL: Lấy link từ các website (Youtube, Vimeo, Dailymotion)

5) Title: Tên của Video. 

            Thí dụ video phim:  Anh Hùng Xạ Điêu - Tập 2

            Thí dụ video nhạc:   Rong Rêu - Gia Huy

            Thí dụ video karaoke:  Karaoke Mình Ơi - Cẩm Ly

6) Description: Có thể bỏ trống hoặc thêm chi tiết về video


7) Tags: Dùng để tìm video dễ hơn.  Dùng chữ có dấu và chữ không dấu

             Thí dụ: Karaoke Mình Ơi Cẩm Ly minh oi cam ly

8) Category: Thể loại video

             Thí dụ: Karaoke Quê Hương