Có 2 ca sĩ, TheSon va NhuQuynh, muốn hát song ca bài Tôi Vẫn Nhớ tại room #VietFans.

 

TheSon là người mở nhạc ở room phụ, #Hat Song Ca A và NhuQuynh cầm mic tại room chính, #VietFans

 

1) TheSon dùng FireFox để vào room #VietFans

2) NhuQuynh dùng FireFox để vào room #VietFans

3) TheSon dùng Internet Explorer và 1 nick khác của mình, TheSongSongCa,

vào room #Hát Song Ca A

4) NhuQuynh dùng Internet Explorer và 1 nick khác của mình, NhuQuynhSongCa,

vào room #Hát Song Ca A

5) TheSon mute âm thanh phát từ #VietFans (âm thanh từ FireFox) để tránh bị echo

6) TheSon cầm mic ở room #Hát Song Ca A và mở bài nhạc Karaoke Tôi Vẫn Nhớ

và tắt tiếng của ca sĩ

7) NhuQuynh cầm mic ở room #VietFans và nghe nhạc phát từ room #Hát Song Ca A

8) NhuQuynh cùng mở bài Tôi Vẫn Nhớ để biết lời nhạc. Tuy nhiên, để tránh nghe

nhạc 2 lần, NhuQuynh phải mute âm thành phát từ bài hát của mình.

9) Để cho hát được khớp hơn với TheSon, NhuQuynh cần cho nhạc của mình

chạy cùng lúc với nhạc phát ra do TheSongSongCa ở room #Hát Song Ca A

 

  • Cả hai ca sĩ có thể đếm và nhấn Play cùng lúc

 

  • Cách khác là NhuQuynh kéo nhạc cho tới chữ đầu tiên mình sẽ hát và khi

       nghe nhạc tới chữ đó thì nhấn Play.

 

=======================================================

Nếu NhuQuynh muốn là người mở nhạc thì đảo ngược lại những bước trên với TheSon

 

 

1) TheSon dùng FireFox để vào room #VietFans

2) NhuQuynh dùng FireFox để vào room #VietFans

3) TheSon dùng Internet Explorer và 1 nick khác của mình, TheSongSongCa,

vào room #Hát Song Ca A

4) NhuQuynh dùng Internet Explorer và 1 nick khác của mình, NhuQuynhSongCa,

vào room #Hát Song Ca A

5) NhuQuynh mute âm thanh phát từ #VietFans (âm thanh từ FireFox) để tránh bị echo

6) NhuQuynh cầm mic ở room #Hát Song Ca A và mở bài nhạc Karaoke Tôi Vẫn Nhớ

và tắt tiếng của ca sĩ

7) TheSon cầm mic ở room #VietFans và nghe nhạc phát từ room #Hát Song Ca A

8) TheSon cùng mở bài Tôi Vẫn Nhớ để biết lời nhạc. Tuy nhiên, để tránh nghe

nhạc 2 lần, TheSon phải mute âm thành phát từ bài hát của mình.

9) Để cho hát được khớp hơn với NhuQuynh, TheSon cần cho nhạc của mình

chạy cùng lúc với nhạc phát ra do NhuQuynhSongCa ở room #Hát Song Ca A

  • Cả hai ca sĩ có thể đếm và nhấn Play cùng lúc

 

  • Cách khác là TheSon kéo nhạc cho tới chữ đầu tiên mình sẽ hát và khi

       nghe nhạc tới chữ đó thì nhấn Play

 

Nên dùng 2 browsers khác nhau để tránh sự bị mất âm thanh hoặc không nghe được

 

Nếu các bạn cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc với các Ops trong room để được chỉ dẫn và tập hát song ca.